Planar for våren

Tysdag 7. januar hadde styret i hundeklubben møte. Referat frå møtet finn du under møtereferat. Kort fortalt vert agilitybana tatt ned for vinteren komande laurdag klokka 13. Alle er velkomne til å hjelpe til. Treningsplan for tysdagane finn du her. Det nye med tysdagstreningane er at det berre vert instruktør annakvar tysdag. Dei datoane som ikkje står på treningsplanen er altså eigentrening.

Oktober2010 - Luckas

Tysdag 4. mars vert det årsmøte klokka 19.00. Saker og innkalling finn du på den nye sida hendingar. Denne sida vert brukt til informasjon utanom kursaktivitet. Dette kan vere innkalling til ekstraordinære møter som årsmøte, eller informasjon om turar, avslutningar og liknande.

I vår vert det fleire kurs for forskjellige interesser. Rallylydigheit vert i overgongen mars/april, medan det i løpet av våren vert sporkurs med Inger Handegård. Meir informasjon kjem fortløpande så snart datoen er satt. Vidare kjem der eit kurs innan konkurranselydigheit for dei vidarekomne, og kvalpe og unghundkurs nærare sommaren. Dermed er det mykje å glede seg til!

Nyt varmen, for snart kjem kulda!