Mars 2017

mars

Månadens hund er sendt inn av Daria Dahl.

Så banka våren på døra. Vidaregåande kurset i kvardagslydigheit er godt i gong, og tysdagstreningane går som vanleg. Minner om at de finn oversikt over kva tid der er instruktør her.

Når det er bart står Fonna til disposisjon for våre medlemmar. All informasjon om bana og kvar du finn koda finn du under fana om treningsbana her på heimesida. Me minner om at du må ha betalt medlemsavgifta for 2017 for å vere medlem. Det vert skifta kode på låsen denne veka, og ny kode vil verte oppgitt på facebooksida til treningsbana.

På årsmøte vart det nytt styre. Anita Løvik fortsetter som leiar, Hildegunn Bondhus som nestleiar, Inger Kvam kjem inn som kasserar, Hege Lystad sekretær og Else Marie Halse Ressem er vara. Etterkvart vert det også lagt ut referat under møtereferat.

Neste påmeldingsfrist er 10. mars. Det er fristen for rallykurset me skal ha med Berit Smaaland. Kvalpekurs, agilitykurs og sporkurs ligg også ute. Håpar å sjå mange av dykk framover!