Februar

image1

Månadens hundar i februar er Maya, Dylan, Hilma og Ayla. Bilete er sendt inn av Hildegunn Bondhus.

Februar er i gong. Det er barmark og milde temperaturar foreløpig. Det ser også ut til at det skal vere fint vêr dei neste dagane. Perfekt til å trene hund og vere ute. Me minner om tysdagstreningane. Sjekk oversikta vår under trening og aktiviteter på kva tid der er instruktør og ikkje.

Alle kurs ligg ute med open påmelding. Fyrste som skal starte opp er vidaregåande kurs for dei som har gått eit kvalpekurs. Påmeldingsfristen for dette kurset er 8. februar. Du finn meir informasjon og link til påmelding her. Du finn også informasjon og lenkje til dei andre kursa på same staden.

Neste tysdag (14. februar) er det årsmøte på Bondhus trafikkskule klokka 19:00. Alle medlemmar har stemmerett og må gjerne delta dersom dei vil vere med å bestemme.

SAKLISTE:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Årsmelding
  3. Rekneskapet
  4. Val av styre
  5. Eventuelle saker som har komt inn

Innkalling til årsmøte og kurs

Då er me komt til den tida av året då det er tid for å sjå tilbake på året som har gått. Tysdag 14. februar vert det årsmøte på Bondhus trafikkskule klokka 19.00. Denne dagen vert det ikkje instruktør på Tussa då me håpar alle medlemmar tek turen på årsmøtet. På årsmøtet går ein gjennom året som har gått i høve hendingar og rekneskap. I tillegg vert det valt nytt styre. Det gamle styret vil legge fram forslag om nytt styre som vert stemt over. Dersom du som medlem har ei sak du vil ta opp på årsmøtet kan denne sendast inn til styreleiar på epost hundeklubben@ovhk.com innan 31. januar. Sakliste for styremøtet finn du her.

IMG_8697 (2)

Eg vil også informere om at no kan du melde deg på alle dei ulike kursa me har lagt ut for vår/sommar. Dette er kvalpekurs, vidaregåande kurs, sporkurs, agilitykurs og rallykurs. Ta ein kik inn på denne fana for å sjå meir informasjon!

November bankar på..

mndhundnov

Månadens hund for november er Molly. Bilete er sendt inn av Kari-Anne Stenersen.

November er no framfor oss og straks står snøen klar til å ta over etter ein svært solrik oktober. I høve dette skal agilityutstyret pakkast vekk og Fonna skal vinterstengast. Du finn meir informasjon om korleis du kan bruke bana her. Møt opp i Fonna 6. november klokka 15. Då tek me agilityutstyret inn. Hendinga er oppført her. Det er også mørkt om kveldane no, og sidan me ikkje har fått lys i Fonna vil tysdagstreningane frå etter haustferien (veke 41) foregå på Tussa.

ovhkjul

Den neste store hendinga i klubben er årets julebord. Datoen er no satt til 3. desember. Dette vert i Ørstaområdet. Lokale er litt avhengig av kor mange som melder seg på. Du finn meir informasjon her. Der finn du også påmelding. Håper du kan kome og vere sosial saman med oss!

I tillegg kan du no gå inn på sida vår om kurs. Her vil du sjå at me har ein del planar når det kjem til våren 2017.

Ny månad, nye moglegheiter..

cropped-IMG_0248_2.jpg

Me er no over i oktober månad og hausten kjem for fullt. Fargane strøymer rundt oss i fjellet og veiret skiftar som natt og dag. Kvalpekurset er ferdig, og alle er klare for å trene seg opp gjennom vinteren.

Det er no satt opp liste med instruktørar og emne for tysdagstreningane på Tussatun i Hovdebygda. Me håper mange frå kvalpekurset tek turen, og ellers andre som føler for det. I tillegg er mandagstreningane på grusbana i Ørsta i full gong igjen. Her går det mykje i lydigheit og rally, men det er lov å trene andre ting saman med oss.

Me har bruk for fleire bilete i arkivet vårt med hundar som har lyst å vere månadens hund. Send inn dine bidrag til hundeklubben@ovhk.com. Denne månaden er det Anja, Meera, Junah og Thareq som pryder heimesida.

 

Nye prisar agility, ny månad!

Miko, Freia og Kamots - aug 14

Denne månaden skal Miko, Freia og Kamots pryde heimesida. Bilete er teke av Hege Lystad.

Snart er det duka for det årlige stemnet i Ørsta og Volda Hundeklubb. I år har me løyst det slik at agililty vert i Olsvika i samarbeid med Sunnmøre Hundeklubb. Det vert dermed ikkje anledning å gå både lydigheit og agility på laurdagen då avstanden vert for stor. Me håpar likevel mange vil stille i lydigheit hjå oss, og ikkje minst delta på kvalpeshow.

Kvalpeshow passar for alle rasehundar mellom 4 månadar til 9 månadar. Dette er ei gyllen anledning til å prøve ut korleis det er å vere på utstilling. I tillegg er det veldig god trening for hunden.

Prisane for agility er endra til 300,-. Dei som allereie har betalt inn vil få tilbakebetalt det dei har betalt for mykje. Dersom du ikkje har meldt deg på ennå, kan du gå inn på denne linken å melde deg på med ein gong.

Vel møtt!

 

Kom mai du skjønne milde!

cropped-maiovhk.png

Mai månad er godt i gong og liene grønkar som hagar. Ja, det lavar faktisk av blomar på strå. Mai er ein månad med mildare veir og gode dagar for trening av hund. Kvalpekurset starta for to veker sidan, og alle ekvipasjane har starta opp trening av sin vesle håpefulle kvalp. Tysdagstreningane rullar og går. Dersom du ikkje skulle ha vore innom lista over kva som skjer på tysdagane vil du no sjå at dei tysdagane som tidlegare ikkje var satt opp noko på er fylt ut med noko som heiter “rallylydigheit”.

Få ikkje panikk. Du må ikkje springe. Det er ein “ny” hundesport som handlar om å lese skilt å utføre forskjellige øvingar frå forskjellige hundesportar. Viss du er meir nysgjerrig enn det må du nesten ta turen på ei av tysdagstreningane å oppleve det. Du er i alle fall hjarteleg velkomen.

Mai er i utgongspunktet ikkje fylt med så mykje aktivitetar utanom det vanlige. Likevel kan det vere det dukkar opp noko etterkvart. Ha i tankane at der skal vere tre kurs som handlar om spesialsøk og smeller. Meir informasjon finn du her.

Me håpar fleire vil delta i eit aktiv hundemiljø no som våren spirar rundt oss! Send gjerne inn ditt bidrag til månadens hund også når du fyrst er i gong. Denne månaden var det Anja og Junah som fekk pryde sida. La dei ikkje pryde aleine, send inn din hund til hundeklubben@ovhk.com !