Tid for å melde seg på kurs!

Månadens hund denne månaden vart Junah frå arkivet vårt. Me set veldig pris på om folk kunne sendt oss bilete til å vere ein månad her på heimesida. Send på e-post eller via facebook.

Tysdagstreningane er no i full gong. Du finn full oversikt over kva tid der er instruktør her.

Me har no opna for påmelding i nybyrjarkurs/vidarekomne kurs i rallylydigheit, kurs med Anna Larsson, kvalpekurset og bronsemerkekurset. Du finn meir informasjon om dei enkelte kursa og påmeldingslenkje her.  Rallykurset er allereie 3. og 4. mars, så her lønner det seg å berre slenge seg med. Me håpar folk nyttar høve til å delta på kurs!

Ellers vil eg minne om at årsmøtet er 6. mars på Bondhus trafikkskule klokka 18:30. Du finn sakliste her.

Har du tankar om ting som du ynskjer skal skje? Eller kanskje ei tilbakemelding om noko klubben bør gjere annleis? Ikkje nøl med å kontakte oss.

Årsmøtet og kurs

Då er datoen for årsmøtet satt. Hald av tysdag 6. mars klokka 18.30. Styremøtet vert på Bondhus Trafikkskule.

SAKLISTE:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Årsmelding
 3. Rekneskapet
 4. Val av styre
 5. Eventuelle saker som har komt inn

Alle medlemmar kan sende inn saker til styreleiar innan to veker før møtet. I tillegg har alle medlemmar stemmerett på møtet. Vel møtt!

No har også påmeldingar for kursa denne våren opna. Ver om deg å meld deg på. Du kan velge mellom Anna Larsson kurs, kvalpekurs eller bronsemerkekurs. I tillegg håpar me å få tak i instruktør som kan halde eit nyrbyrjar og vidaregåande kurs i rallylydigheit. Så følg med.

Godt nyttår!

Månadens hund er Thareq som er Hege Lystad sin. Me har no byrja gå tom for bilete igjen. Send inn dine beste bileter. Me brukar bilete som passar til sesongen.

Tysdagstreningane startar opp att 9. Januar. Oversikt over dei andre finn du under trening og aktiviteter. Me håpar mange vert med!

No er det også snart tid for å fornye medlemskapet i klubben. Me håpar mange vil fortsette å vere medlem, og ynskjer nye hjarteleg velkomen.

Det vil opne påmelding for kurs med Anna Larsson og kvalpekurs i løpet av januar. Informasjon kjem her og på Facebook.

Desember, advent, snart jul!

Isabell Viddal har sendt oss inn dette koselege julebilete. Dette er Ronja si fyrste jul. Diverre fans ikkje bilete i større kvalitet, så de får nyte originalen her.

Tysdag 12. desember er siste tysdagstrening med instruktør i år. Då tek me ei lita uoffisiell juleavslutning med nokre peparkake og kanskje dukkar det opp litt varm gløgg. Me håpar hundar og folk tek turen til ein siste innsats med trening før jul. Etter dette er resten eigentrening fram til over nyttår. Ny liste over tysdagstreningane kjem i romjula ein gong!

Det er planlagt nokre kurs over på nyåret. Sjekk dei gjerne ut og kom gjerne med ynskjer om kurs dersom de har lyst.

Med dette ynskjer me dykk alle ei rettelig god adventstid!

Tid for julebord og snø!

November er over oss og dagane er mørkare enn nokon gong. Det regnar stort sett dagleg, men brått vert det snø. Agilityutstyret må derfor takast inn snarleg. Dugnad for dette vert lyst ut på Facebook. Dersom du vil ha varsling på annan måte må du berre kontakte oss.

Julebordet er flytta til 1. Desember av praktiske grunner. Dette er klargjort med dei som allereie er påmeldte. Me håpar at fortsatt mange kjem til å melde seg på. Det vert koldtbord, quiz og sosialt samvær. Ei ypperlig anledning til å sosialisere seg med folk som trenar hund. Dette er også ein fin måte å kome seg inn i miljøet på som ny. Påmelding her.

Ellers er det nokre få tysdagstreningar igjen med instruktør. Du finn oversikt under trening og aktiviteter.

Oktober og mørketid..

Månadens hund er Talia innsendt av Henriette Ervik Nupen.

No er kveldane byrja verte mørke og dagane kortare. Tysdagstreningane går på Tussatun i Hovdebygda. Me held til på parkeringsplassen, og har difor også lys frå gatelysa. Du finn oversikt over kva tid det er instruktør på Tussa her.

I Fonna har me enda ikkje fått opp noko lys. Der vil derfor vere veldig mørkt kveldane. Agilityutstyret er fortsatt tilgjengeleg, men utover i månaden vil nok dette snart pakkast vekk. Dette kjem an på vermeldingane, men me må prøve å få det i hus før fyrste snøen.

I haust har det vore kvalpe- og unghundkurs samstundes som det også har vore eit vidaregåande kurs for dei som er komt litt lenger. Begge desse kursa tek slutt denne veka. Me håpar alle deltakarar har hatt eit fint kurs, og at me ser dykk igjen på treningar og andre kurs.

Til våren vert det nytt høve både til kvalpekurs og andre kurs. Det er også satt opp eit kurs med Anna Larsson. Det vert ikkje meir kurs før jul ellers. Difor er tysdagstreningane eit fint høve til å halde treninga ved like.

Til slutt vil eg minne alle om at julebordet vert 2. desember. Påmelding opnar i dag. Du kan melde deg på her. Håpar mange vil kome!

Haustfargar og mørketida er på veg!

Månadens hund for september er Lana. Bilete er sendt inn av Marie Halkjelsvik.

Forrige mandag starta kvalpekurset opp, og i går var fyrste praktiske økt. Det er ein god gjeng med tett over tjue deltakarar. Ny sjanse til kvalpekurs vert til våren. Informasjon kjem i februar/mars om dette.

Me har hatt litt forseinking på informasjon anngåande det vidaregåande kurset. No er det endeleg satt datoar for kurset. Det vil foregå over fire torsdagskveldar. Sidan me har vore seine med informasjonen held me påmeldinga open til komande fredag; 8. september.

Tysdagstreningane er i gong. Me har valt å ha instruktør annan kvar tysdag. Du kan sjekke ut kva tid der er instruktør her.

Ellers er datoen for julebord satt allereie. Dette for å prøve å få fleire til å kome. Årets julebord vert laurdag 2. desember. Meir informasjon og påmelding kjem etter kvart, men sett av datoen.

God haust!

Reglane for bruk av Fonna treningsbane, kvifor så strengt?

Me har den siste tida oppdaga at fleire av våre medlemmar har brukt treningsbana i Fonna som eit område for frislepp av hundar. Med frislepp meinar me at hundar vert slept lause til å leike seg saman på bana. Dette er eit klart brudd på reglane for bana, og me har diverre måtte sendt ut åtvaring til nokre av våre medlemmar.

Reglane for bana er ganske klare:

 1. Hundar må luftast godt før dei kjem inn på bana.
 2. Bana er utelukka meint for trening av hund. Sosialisering og leik mellom hundar skjer utanfor baneområdet.
 3. Bruk av utstyr skjer på eige ansvar og skal takast godt vare på.
 4. Bana skal alltid ryddast etter bruk.
 5. Vis varsemd ved bruk av agilityutstyr på kvalpar og unghundar.
 6. Plukk opp etter hunden din og ta med posen heim, også utanfor området.

Det er spesielt regel nummer 2 som kjem i konflikt her. Det er ingen tvil om kva regelen er, og likevel vel medlemmar å bryte desse. Derfor vel me no å forklare kvifor desse reglane er satt slik dei er, i håp om betre forståing.

Det er mykje agilityutstyr som står oppe i Fonna. Dersom hundar er lause på bana i leik har dei ofte lett for å hoppe over, klatre på eller gjere andre raske val rundt dette utstyret. Dette kan føre til skade på utstyr, og i verste fall skade på hund i form av fall, oppskraping eller liknande. Dette er sjølvsagt dumt både for klubben og for eigar av hundane. I tillegg kan hundar kome i trongsteg på høge stigar/møner, noko som kan by på lettare konflikter mellom hundane.

Her kjem me til neste punkt. Dersom to hundar skulle ryke saman og skade kvarandre på treningsbana vil dette setje Ørsta og Volda Hundeklubb i dårleg lys som klubb. I tillegg til at me automatisk vert blanda inn i saka, har me også fått ansvaret for noko me slett ikkje vil ha ansvaret for. Alle hundar er forskjellige, og det er ikkje alltid ein rekk å lese kroppsspråk mellom hundar i tide.

Det krevst ein del kunnskap for å sleppe hundar saman for at alle hundane skal få ei positiv oppleving. Det er ikkje alle hundar som har godt av å møte kvarandre. Det kan til dømes vere uheldig å sleppe ein stor, energisk hund saman med ein hund som er usikker eller liten. Dårleg erfaring i eit slikt slepp kan føre til problem med hundar i ettertid. Tenk derfor også over nytte opp mot risiko.

Hundar som leikar har gjerne lett for å springe rundt å markere. Dette er veldig dumt på ei treningsbane. Uhell skjer, men det er fint om utstyr og underlag ikkje byr på meir markering enn nødvendig. Dette vert ofte spesielt eit problem hjå agilityutstyret då ei markering gjerne byr fleire hundar til å gjere akkurat det same. Nedpissa utstyr er ikkje kjekt å styre med verken for mennesker eller hundar.

Ein annan ting som er verdt å tenke over er kva forventning du vil hunden din skal ha til hundetrening og treningsbane. Dersom ein hund vert slept i leik på ei treningsbane ofte vil dette føre til at hunden har forventning om leik under trening. Dette vil føre til at hunden vil ha ei utfordring med å halde fokus og kontakt med førar under trening. Du lærer hunden feil modus.

Me har forståing for at medlemmer søkjer eit innegjerda område i båndtvangen for å sleppe hundar lause. Treningsbana i Fonna er diverre ikkje rette staden. Me anbefalar heller å gå turar saman i bandvangstida då dette gagnar hundane på ein betre måte.

 

August er her!

Månadens bilete er innsendt av Daria Dahl. Til september skulle me gjerne hatt eit veldig flott haustbilete. Send gjerne inn dine bidrag til oss på epost eller på PM på facebook. Me prøvar så godt me kan at alle får med sitt bilete.

No er sommarferien komen mot slutten for mange. Hausten bankar på, og det er tid for kvardag igjen. Tysdag 22. august frå klokka 18 byrja me rett på med ein dugnad på hundebana vår i Fonna. På dugnaden må me gå over bana og luke vekk gras, slik at me fortsatt får ha grus som underlag. Me håpar så mange som mogleg vil kome. Så får me kanskje tid til litt trening og hygge etter på.

Frå tysdag 29. august vil treningane på Tussa starte opp att. Her vert det som vanleg instruktør dei datoane me har satt opp frå 18.30-19. Liste kjem snarleg her på heimesida.

Kvalpekurset si påmelding har opna, men mangla ennå all informasjon. Resten av informasjonen om kurset kjem denne veka. Kurset vil ha ein teorikveld, og fem praktiske økter. Du finn meir informasjon om kurset under fana “kurs”.

I tillegg til kvalpekurs vert det også kaurt eit kurs for dei som har gått kvalpekurs, men vil kome seg litt vidare. Dette vert eit praktisk kurs strekt over fire kveldar. Påmeldinga til dette kurset har også opna.

Me håpar folk vil vere aktive utover hausten!

Juni, ein siste innsats før ferie!

467

Månadens hundar er Isis og Felix som er sendt inn av Åshild Tuvik Kleppe. Eit bilete med god sommarstemning, og til og med ei lita krabbeklo.

Juni er godt i gong, og sommarferien står og bankar på døra vår. I kveld er siste tysdagstrening med instruktør før ferien. Neste tysdag, 14. juni, er det nemleg allereie sommaravslutning på tysdagstreningane. Her kjem me til å sette opp ein grill, så bestill fint vêr. Du finn informasjonen du treng om denne avslutninga her.

Det er lurt å fortsette å trene hund utover i ferien. Hugs å ta med godbitar på ferie. Det er ikkje mange minutta som skal til kvar dag for at ein vedlikeheld det ein allereie har trent på. Det er også fullt mogleg å trene hund på Tussa tysdagane sjølv om der ikkje er instruktør. Informer gjerne kvarandre på facebook eller andre stadar slik at fleire kan nytte høve.

Det var eigentleg tenkt eit kurs i konkurranselydigheit til helga. Dette måtte me diverre avlyse grunna for lite interesse. Me prøvar oss med nye kurs til hausten. Ta gjerne kontakt dersom du har ynskjer om kurs. Me set gjerne opp ulike kurs, og gjennomfører dei dersom nok er interesserte!

Hugs å kjøle ned hundane i ferien.

GOD SOMMAR!