Hendingar


På denne sida finn du informasjon om hendingar som ikkje er relatert til kurs. Dette kan vere innkallingar til ekstraordinære møter, avslutningar, turar eller liknande.


NOSEWORK LGT 14. og 15. januar 2023

Før ein stiller i konkurranse i Nosework må hunden gjennomføre og bestå ein lukt-test for å sjå om den har lært seg å kjenne att akkurat denne lukta. Testen heiter LGT= “Luktgjenkjenningstest” (ORT – «Odor Recognition Test» på engelsk) og gjennomføres ein gong for kvar av dei tre luktene som vert nytta i konkurranse. I praksis vil dette seie at du må melde deg på og bestå LGT før du stiller i fyrste konkurranse.

Vi arrangerer LGT1-bjørk, LGT2-anis og LGT3-kryddernellik begge dagane. Du må vere medlem i Nosework Norge (NWN) for å delta. Dette vert du enkelt på https://www.nosework.no/registrere-medlemskap/

Dommar: Berit Smaaland
Stad: Lid Skule, Lidavegen 10, 6105 Volda
Deltakaravgift: kr 150,- pr test
Påmelding via dette skjemaet: https://forms.gle/LFSSjbMNHn1gkp8j8


Rallycup finale

Siste runde i rallycupen vert måndag 5. september kl 18:00! Info om stad kjem seinare. Alle som har delteke i minst ein av dei to føregåande cupane er med i kampen om å bli klubbmeister i rallylydigheit!

Du kan melde deg på om ikkje har delteke før òg. Dette er super konkurransetrening om du går med tankar om å melde deg på offisielt stemne 😉

Påmeldingsskjema her: https://forms.gle/WNfzcEgcsFAwjSJ16


Rallycup runde 2 av 3

Runde 2 av rallycupen vert 20. mai kl 18:00, på treningsbana i Fonna.
Påmeldinggskjema finn du her: https://forms.gle/HSCj8TF7WH89u3kZ8
Det er fullt mogleg å melde seg på sjølv om ein ikkje gjekk runde 1, sidan ein kun treng to resultat for å vere med i samanlagtkampen.


Velkomen til medlemskveld!
Tid og stad: Onsdag 2. mars kl 19.00 på Bondhus Trafikkskule i Ørsta.
Tema for kvelden er rallylydigheit, og vi vil mellom anna vise ein film som gir ei lettfatta og god innføring i det gjeldande regelverket og alle øvelsane i klasse 1.

Påmelding via denne lenkja: https://forms.gle/p78hWCAwuFmZmbUs7
NB: Kun for medlemmar.


Rallycup!

28. mars, 20. juni og 5. september vert det rallycup frå kl 18.
Påmeldingsskjema til runde 1 finn du her: https://forms.gle/GTvMjPonkJ6Lvqf5A

Rallycupen fungera slik at ein melder seg på den klassa ein vil gå, og samlar poeng for kvart løp. Den som har mest poeng i den enkelte klassa etter siste løp vert vinnerar av rallycup i si klasse. Konkurransane er uoffisielle.

Det vert sjølvsagt premiering som i vanleg konkurranse på kvar kveld med rallycup, og styret har vedteke at det ikkje vert dømt disk, men høgt trekk (10 p), i staden.