Hendingar


På denne sida finn du informasjon om hendingar som ikkje er relatert til kurs. Dette kan vere innkallingar til ekstraordinære møter, avslutningar, turar eller liknande.


Nosework LGT – alle lukter, 9. juni 2023

9. juni 2023 arrangerer vi LGT – alle lukter.
Dommar: Berit Smaaland
Deltakaravgift: kr 150,- pr hund
Påmelding via dette skjemaet: https://forms.gle/HeD56vgj1791CJNp8

Du må vere medlem i Nosework Norge (NWN) for å delta på LGT. Dette vert du enkelt på https://www.nosework.no/registrere-medlemskap/


Årsmøte 28. februar 2023


NOSEWORK LGT 14. og 15. januar 2023

Før ein stiller i konkurranse i Nosework må hunden gjennomføre og bestå ein lukt-test for å sjå om den har lært seg å kjenne att akkurat denne lukta. Testen heiter LGT= “Luktgjenkjenningstest” (ORT – «Odor Recognition Test» på engelsk) og gjennomføres ein gong for kvar av dei tre luktene som vert nytta i konkurranse. I praksis vil dette seie at du må melde deg på og bestå LGT før du stiller i fyrste konkurranse.

Vi arrangerer LGT1-bjørk, LGT2-anis og LGT3-kryddernellik begge dagane. Du må vere medlem i Nosework Norge (NWN) for å delta. Dette vert du enkelt på https://www.nosework.no/registrere-medlemskap/

Dommar: Berit Smaaland
Stad: Lid Skule, Lidavegen 10, 6105 Volda
Deltakaravgift: kr 150,- pr test
Påmelding via dette skjemaet: https://forms.gle/LFSSjbMNHn1gkp8j8


Rallycup finale

Siste runde i rallycupen vert måndag 5. september kl 18:00! Info om stad kjem seinare. Alle som har delteke i minst ein av dei to føregåande cupane er med i kampen om å bli klubbmeister i rallylydigheit!

Du kan melde deg på om ikkje har delteke før òg. Dette er super konkurransetrening om du går med tankar om å melde deg på offisielt stemne 😉

Påmeldingsskjema her: https://forms.gle/WNfzcEgcsFAwjSJ16


Rallycup runde 2 av 3

Runde 2 av rallycupen vert 20. mai kl 18:00, på treningsbana i Fonna.
Påmeldinggskjema finn du her: https://forms.gle/HSCj8TF7WH89u3kZ8
Det er fullt mogleg å melde seg på sjølv om ein ikkje gjekk runde 1, sidan ein kun treng to resultat for å vere med i samanlagtkampen.


Velkomen til medlemskveld!
Tid og stad: Onsdag 2. mars kl 19.00 på Bondhus Trafikkskule i Ørsta.
Tema for kvelden er rallylydigheit, og vi vil mellom anna vise ein film som gir ei lettfatta og god innføring i det gjeldande regelverket og alle øvelsane i klasse 1.

Påmelding via denne lenkja: https://forms.gle/p78hWCAwuFmZmbUs7
NB: Kun for medlemmar.


Rallycup!

28. mars, 20. juni og 5. september vert det rallycup frå kl 18.
Påmeldingsskjema til runde 1 finn du her: https://forms.gle/GTvMjPonkJ6Lvqf5A

Rallycupen fungera slik at ein melder seg på den klassa ein vil gå, og samlar poeng for kvart løp. Den som har mest poeng i den enkelte klassa etter siste løp vert vinnerar av rallycup i si klasse. Konkurransane er uoffisielle.

Det vert sjølvsagt premiering som i vanleg konkurranse på kvar kveld med rallycup, og styret har vedteke at det ikkje vert dømt disk, men høgt trekk (10 p), i staden.