Hendingar


På denne sida finn du informasjon om hendingar som ikkje er relatert til kurs. Dette kan vere innkallingar til ekstraordinære møter, avslutningar, turar eller liknande.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2018

Årsmøte vert 12. februar klokka 19.30 på Bondhus trafikkskule.

Alle medlemmar har stemmerett og må gjerne delta dersom dei vil vere med å bestemme. Har du ei sak som bør takast opp på årsmøtet må den sendast inn til styreleiar innan 31. januar.

SAKLISTE:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Årsmelding
  3. Rekneskapet
  4. Val av styre
  5. Eventuelle saker som har komt inn