Kurs

Mange kurs står i planane, og dersom det let seg gjere vert dei ført opp her. Ta kontakt dersom du har ynskjer eller spørsmål.

Alle kurs skal betalast til kontonummer: 3992 40 11037.
Eller du kan betale med VIPPS til 554725

NB! Merk innbetalinga med namnet på kurset du har meldt deg på!


Agilitykurs mai 2022

Under planlegging


Kvalpekurs august 2021

Datoane for kvalpekurs vert som følger:
Teori utan hund: 30. August
Praksis med hund: 6.,13., 20. og 27. September + 4. Oktober.

Me vil óg tilby 12 plassar i Fosnavågen. Kryss av dette når du melder på. Dersom nokon allereie har meldt på og bur nærare Fosnavåg må dei berre ta kontakt her på Facebook eller epost for å endre!
Påmeldinga i lenkja her: https://forms.gle/4rUQ2JYBFBhvLjUF7

NB! Datoar kan verte endra grunna korona.