Kurs

Mange kurs står i planane, og dersom det let seg gjere vert dei ført opp her. Ta kontakt dersom du har ynskjer eller spørsmål.

Alle kurs skal betalast til kontonummer: 3992 40 11037.
Merk innbetalinga med navnet på kurset!
Eller du kan betale med VIPPS til 554725


Konkurransekurs NY DATO
Vi er så heldige å ha fått Monika Kvernberg til å kome og halde kurs for oss igjen! 24. og 25. april går kurset av stabelen. Dette er eit konkurranseretta kurs, kor du vil få hjelp med enkeltmoment, få tips til konkurrenseretta trening mm.

Påmeldingsskjema finn du her.

Kvalpekurs
Påmeldingsskjema her: https://forms.gle/ptRQzQyiKPbHiXaE9