Kurs

Mange kurs står i planane, og dersom det let seg gjere vert dei ført opp her. Ta kontakt dersom du har ynskjer eller spørsmål. Alle kurs skal betalast til kontonummer: 3992 40 11037.

KVALPE OG UNGHUNDKURS HAUST 2019

Neste kvalpekurs startar opp i september. Her vil me ta føre oss grunnleggane ferdigheiter og kvardagslydigheit basert på positive treningsmetodar. Me kjem til å bruke mykje frå boka Best Hver-dag av Siv Svendsen og Maria Brandell. Det vert moglegheit for å kjøpe boka til 200. Kryss av på påmeldingsskjema ved interesse. Me vil også ta omsyn til dykkar ynskjer. Dersom det vert mange hundar som er eldre enn året vil me dele kurset til eit kvalpekurs og eit unghundkurs.Pris er 1000 for medlem og 1500 for ikkje medlem.

Datoar for kurset vert:

5. september: Teori og Praksis 18-20.30

12. september: Teori og Praksis 18-20.30

19. september: Praksis på Fonna Hundebane 18-20

26. september: Praksis ved Tussatun 18-20

3. oktober: Praksis ved Amfi Ørsta 18-20

17. oktober: Praksis ved Amfi Ørsta 18-20

Påmelding her innan 29. august.

Sporkurs (menneskespor)

Det vert sporkurs med Hildegunn Bondhus som instruktør i september. Kurset tek 4 deltakarar og vert over 3 gongar. Datoar vert 9., 16. og 23. september. Dette vert ei kort innføring i korleis ein kan gå menneskespor med hund.

Pris vert 500 for deltakar med hund og 250 for deltakar utan hund (observatør).

Påmelding innan 2. september her.