Kurs

Mange kurs står i planane, og dersom det let seg gjere vert dei ført opp her. Ta kontakt dersom du har ynskjer eller spørsmål. Alle kurs skal betalast til kontonummer: 3992 40 11037.

Bronsemerkekurs 2020

Helga 24. og 25. Oktober vert det kurs i bronsemerket med Rebekka Tomren. Kurset vil foregå innandørs ved dårleg vêr. Det vert ope for 8 deltakarar med hund. Ein kan óg melde seg på som observatør. Kurset kostar 1000 for medlem, 1500 for ikkje medlem. Etter kurset vil instruktørane i klubben følgje opp med trening annankvar torsdag for dei som ynskjer. Dette for å førebu deltakarar til ei bronsemerkeprøve til våren.

Kurset er fulltegna, men det er framleis mogleg å vere med som observatør.

Påmelding her.