Kurs

Mange kurs står i planane, og dersom det let seg gjere vert dei ført opp her. Ta kontakt dersom du har ynskjer eller spørsmål. Alle kurs skal betalast til kontonummer: 3992 40 11037.Rallykurs 2020
Kurs i rallylydigheit 28.-29. november. Passar for alle, men du får mest ut av kurset om hunden kan grunnleggande øvingar som sitt, dekk og lineføring.

Påmelding her.Bronsemerkekurs 2020
Helga 24. og 25. Oktober vert det kurs i bronsemerket med Rebekka Tomren. Kurset vil foregå innandørs ved dårleg vêr. Det vert ope for 8 deltakarar med hund. Ein kan óg melde seg på som observatør. Kurset kostar 1000 for medlem, 1500 for ikkje medlem. Etter kurset vil instruktørane i klubben følgje opp med trening annankvar torsdag for dei som ynskjer. Dette for å førebu deltakarar til ei bronsemerkeprøve til våren.

Kurset er fulltegna, men det er framleis mogleg å vere med som observatør.

Påmelding her.