Kurs

Mange kurs står i planane, og dersom det let seg gjere vert dei ført opp her. Ta kontakt dersom du har ynskjer eller spørsmål.

Alle kurs skal betalast til kontonummer: 3992 40 11037.
Eller du kan betale med VIPPS til 554725

NB! Merk innbetalinga med namnet på kurset du har meldt deg på!


Kvalpekurs august 2021

Det vert nytt kvalpekurs til hausten med oppstart i slutten av august. Me har ikkje satt nøyaktige datoar, men truleg vert det mandagar. Om du ikkje treng meir info for å melde deg på kan du berre bruke lenkja under å melde deg på no. Meir informasjon kjem i starten av august.

Påmeldingsskjema: https://forms.gle/PePnbmrnqtLFCBnQ