Kurs

Mange kurs står i planane, og dersom det let seg gjere vert dei ført opp her. Ta kontakt dersom du har ynskjer eller spørsmål. Alle kurs skal betalast til kontonummer: 3992 40 11037.


Intensiv kvalpekurs
Det vert intensiv kvalpekurs på Lid Skule den 13. og 14. Februar. MAKS 6 deltakarar. Hildegunn Midtbø Bondhus vert instruktør og det vil koste 800 for medlem, 1300 for dei som ikkje er. Du kan óg melde deg på som observatør (utan hund) for 300 kroner.
Påmeldingsskjema finn du her.

Det vert óg eit intensiv kvalpekurs på Lid skule 27. og 28. Februar. MAKS 6 deltakarar. Same pris og instruktør som kurset 13. og 14. Februar.
Påmeldinsskjema til dette kurset finn du her.


Konkurransekurs
Vi er så heldige å ha fått Monika Kvernberg til å kome og halde kurs for oss igjen! 17. og 18. april går kurset av stabelen. Dette er eit konkurranseretta kurs, kor du vil få hjelp med enkeltmoment, få tips til konkurrenseretta trening mm.

Påmeldingsskjema finn du her.


Introkurs i nosework
“Nosework” er spesialsøk for vanlege hundeeigarar som ynskjer å aktivisere hunden sin med morosamt, variert og utfordrande søkearbeid. 20. – 21. mars kjem instruktør Berit Smaaland til oss for å halde introduksjonskurs i denne relativt nye hundesporten. Du kan lese meir om nosework her.

Påmelding her.