Månadens hund – Arkiv

Kvar månad vert det valt ut eit bilete for kven som skal pryde framsida på heimesida. Dersom du ynskjer å delta i trekninga kan du sende ditt bidrag til hundeklubben@ovhk.com.