Styret 2023

ANita

Styreleiar: Anita Løvik
E-post: hundeklubben@ovhk.com

Nestleiar: Hildegunn Bondhus
E-post: hildegunn.bondhus@gmail.com

Kasserar: Siv Jensen
E-post: 

Sekretær: Lene Solemsaunet
E-post: lene@tussa.com

Styremedlem: Ragnhild Jansen Rindal
E-postragnhildrindal@gmail.com

Vara: Gina Bjørdal
E-post: