Styret

ANita

Styreleiar: Anita Løvik

E-post: hundeklubben@ovhk.com

Nestleiar: Hildegunn Bondhus

E-post: hildegunn.bondhus@gmail.com

20161011_134436

Kasserar: Inger Kvam

E-post: inger.kvam@outlook.com

Hege

Sekretær: Hege Lystad

E-post: hege.lystad@yahoo.no

Styremedlem: Ragnhild Jansen Rindal

E-postragnhildrindal@gmail.com

Vara: Else Marie Ressem

E-post: emhressem@gmail.com