Styret

ANita

Styreleiar: Anita Løvik
E-post: hundeklubben@ovhk.com

Nestleiar: Hildegunn Bondhus
E-post: hildegunn.bondhus@gmail.com

20161011_134436

Kasserar: Inger Kvam
E-post: inger.kvam@outlook.com

Sekretær: Lene Solemsaunet
E-post: lene@tussa.com

Styremedlem: Ragnhild Jansen Rindal
E-postragnhildrindal@gmail.com

Vara: Else Marie Ressem
E-post: emhressem@gmail.com