Tysdagstrening

OVERSIKT VÅR 2019

NB! TRENINGANE ER PÅ TUSSA!

Kom gjerne med innspel dersom du har ynskjer om tema for tysdagstreningane!

Sjølv om vi har sett opp liste over kven som skal ha trening kan det skje at vedkomande ikkje har høve å møte. Då vert det eigentrening om ikkje ein annan instruktør vel å bytte. Me har valt å ha annan kvar tysdag med instruktør utover hausten då me er veldig få som vil instruere. Dersom du føler kallet må du gjerne ta kontakt!

Faste øvingar kvar tysdag: Positiv sirkel og innkalling.
Endringar på instruktør kan skje.

22. Jan Ragnhild
5. Feb Else Marie
19. Feb Ragnhild
5. Mars Anita
19. Mars Anita
2. April Hildegunn
9. April Hege
30. April Else Marie
14. Mai Hildegunn
28. Mai Ragnhild
11. Juni Hege
18. Juni Sommaravslutning